Viipurin keskiaikaisen kaupunginkirkon raunio ja sen kohottaminen arvoaan vastaavaan asemaan

torstaina 25. kesäkuuta, 2009

TIEDOTE 27.6.2009
(julkaisuvapaa heti)

Mikael Agricolan muistomerkki paljastetaan Viipurissa Pietari-Paavalin kirkon edustalla 27.6. klo 13. Juhlallisuuksien ohella on tarkoituksena julkistaa uusi Viipurin keskiaikaisen kaupunginkirkon raunioita koskeva kansainvälinen hanke.

Viipuriin muurattiin 1430–1440-luvulla kivinen kaupunginkirkko, joka arkkitehtuuriltaan ja koristelultaan oli erittäin korkeatasoinen. Seuraavalla vuosisadalla siitä tuli Viipurin hiippakunnan tuomiokirkko aina vuoteen 1710 asti, jolloin tsaari Pietari Suuren joukot valloittivat kaupungin. Sen jälkeen se oli vuoroin ortodoksinen kirkko, varastorakennus ja luterilainen kirkko. Helmikuussa 1940 rakennus tuhoutui ilmapommitusten aiheuttamassa tulipalossa, mutta seinämuurit jäivät paikalleen.

Talvisodasta lähtien kirkko on ollut rappeutuva raunio, johon ei Neuvostoliiton aikana juuri tunnettu kiinnostusta. Vieläkään se ei ole arvoaan vastaavassa asemassa kaupungin muistomerkkien joukossa.

Viime vuosina onkin noussut esiin ajatus, että rakennusraunio ympäristöineen tulisi tutkia arkeologisesti ja muin keinoin, konservoida ja restauroida muurit ja muodostaa siitä suojeltu ja hyvin ylläpidetty kohde. Vietettäessä Mikael Agricolan juhlavuotta 2007 esitettiin ajatus tämän hankkeen ja näin muodostuvan monumentin omistamisesta hänelle.

Kun tänä viikonloppuna paljastetaan Viipurissa Agricola-muistomerkki, voisi se antaa alun tällaiselle suurtyölle. Se voisi herättää viipurilaiset syvemmin kunnioittamaan kaupungin keskiajan ja Agricolan perintöä. Tutkimus- ja restaurointihanke voisi olla kansainvälinen siten, että päätoimijoina olisivat Venäjän ja Suomen ammattilaiset (Suomen puolella mm. Turun yliopiston arkeologian oppiaine ja Muuritutkimus ky).

Yhteistyöverkostona voisivat Suomen puolella olla mm. evankelis-luterilainen kirkko, opetusministeriö, viipurilaisperäiset seurat ja rahastot, Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ja Mikael Agricola -seura.

Jotta tämän historiallisesti merkittävän ja arvokkaan kulttuuriperintökohteen merkitys tulisi myös viipurilaisen yleisön tietoon, aihetta käsittelevä Markus Hiekkasen artikkeli julkaistaan Viipuri-lehdessä muistomerkin paljastusjuhlallisuuksien aikaan.

Alueeseen tutustutaan Viipurissa Markus Hiekkasen ja Viipurin kaupungin arkeologista kaivauksista vastaavan Aleksandr Saksan johdolla sunnuntaina 28.6. aamupäivällä.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
– Professori Markus Hiekkanen, markus.hiekkanen@utu.fi, gsm: +358405540725
– Agricola 2007 -muistomerkkitoimikunnan sihteeri Ossi Tuusvuori, ossi.tuusvuori@utu.fi, gsm: + 358407608280

Agricolasta, muistomerkkihankkeesta ja kaupunginkirkon hankkeesta on lisää tietoa näillä sivuilla, Agricolan juhlavuoden sivustoilla (www.agricola2007.fi) sekä Mikael Agricola -portaalissa (http://agricola.utu.fi/mikael/

ПРЕСС-РЕЛИЗ 27.6.2009

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ МЕМОРАЛА МИКАЭЛЯ АГРИКОЛЫ В В ВЫБОРГЕ 27.-28.6.2009

ПОДНЯТИЕ СТАТУСА РУИН ВЫБОРГСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕРКВИ ДО ЗАСЛУЖЕННОГО УРОВНЯ

В 1430-1440-х годах в Выборге была заложена каменная городская церковь, которая представляла из себя здание высококлассной архитектуры и была роскошно украшена. В следующем столетии она стала главным кафедральным собором Выборгской епархии, которым была вплоть до захвата города войсками Петра I в 1710-м году. После этого церковь в разные периоды являлась православной церковью, складом и лютеранской церковью. В феврале 1940-го года церковь была уничтожена пожаром, возникшим от попадания авиабомбы, устояли только каменные стены.

В советские времена, начиная с Финской войны, церковь представляла собой разваливающиеся руины, к которым практически не было интереса. Даже в наши дни церковь всё ещё не заняла достойное место среди городских памятников архитектуры.

Недавно появилась идея провести археологические раскопки и другие исследования в районе руин, законсервировать и отреставрировать стены и сделать церковь защищённым и хорошо поддерживаемым историческим объектом. Во время проведения Юбилейного года Микаэля Агриколы в 2007-м году появилась идея посвятить проект реконструкции церкви памяти Микаэля Агриколы.

Открытие в эти выходные мемориала Агиколы в Выборге могло бы положить начало этой колоссальной работе. Оно могло бы разбудить в жителях Выборга глубокое уважение к городским традициям средневековья и наследию Агриколы. Проект по исследованию и реставрации мог бы быть международным. Главными действующими лицами могли бы стать российские и финские специалисты (с финской стороны в том числе археологическое отделение Университета Турку и организация по исследованию стен Muuritutkimus Ky).

Со стороны Финляндии с проектом могли бы сотрудничать например Евангелическо-лютеранская церковь, министерство образования, общества и фонды, чья деятельность или происхождение связано с Выборгом, организация сохранения памяти о погибших на войне, а также общество Микаэля Агриколы.

Чтобы донести значимость этого исторически важного и ценного объекта до жителей Выборга,  по этой теме будет опубликована статья авторства Маркуса Хиекканена в газете «Выборг» в дни открытия памятника Агриколе.

С районом церкви нас познакомят Маркус Хиекканен и ответственный за археологические раскопки в Выборге Александр Сакса утром в воскресение 28-го июня.

Дополнительную информацию о  проекте сообщат:
– профессор Маркус Хиекканен, markus.hiekkanen@utu.fi, gsm. +358405540725
– секретарь комиссии по мемориалу Юбилейного года Агриколы Оси Туусвуори   ossi.tuusvuori@utu.fi, gsm. +358407608280

Информацию о Микаэле Агриколе, а также о проектах мемориала и восстановления церкви вы можете найти на интернет-страницах Общества Микаэля Агриколы, Юбилейного года Агриколы и Портала Микаэля Агриколы www.mikaelagricolaseura.fi, www.agricola2007.fi и http://agricola.utu.fi/mikael/.

План Выборгской средневековой церкви и старого кафедрального собора (Маркус Хиекканен: Средневековые церкви Финляндии, SKS, 2007 стр. 548)

Руины средневековой церкви и старого кафедрального собора зимой (Маркус Хиекканен: Средневековые церкви Финляндии, SKS, 2007 стр. 549)

Jätä vastaus