Hallitus

Mikael Agricola -seuran syyskokouksessa 22.11.2022 valittu hallitus

Puheenjohtaja
Kirkkoherra Sari Lehti
etunimi.sukunimi@evl.fi

Jäsenet

Professori emerita Kaisa Häkkinen

Professori Terttu Lempiäinen

Arkkipiispa emeritus Jukka Paarma

TM Niilo Rantala

FT Tanja Toropainen

FM Katariina Ylikännö

Varajäsenet

Tuovi Putkonen

Petri Lehikoinen

Seuran muut toimijat

Sihteeri
FM Kalle Järvelä
kalle.jarvela@kotus.fi

Rahastonhoitaja
KTM, FM Aapo Parkkonen

Pysyvänä neuvonantajana juhlavuoden 2007 pääsihteeri
Ossi Tuusvuori
etunimi.sukunimi@utu.fi
etunimi.sukunimi@lingsoft.fi