Toiminta

Mikael Agricola -seura perustettiin kesällä 2006 juhlavuoteen valmistauduttaessa. Kun ilmeni, että seuraa ei varsinaisesti tarvittu juhlavuoden järjestelyihin, se ei pyrkinyt aloittamaan aktiivista toimintaa juhlavuoden 2007 aikana. Vuosikokouksessa keväällä 2008 seuralle valittiin uusi hallitus, jonka puheenjohtaja on dosentti Jyrki Knuutila.

Seuran toiminnan lähtökohdat ovat hahmottuneet juhlavuoden aikana. Juhlavuotta voi pitää merkittävänä suomalaisen kulttuurin kannalta. Yksityiset kansalaiset, yhteisöt ja yhteiskunta osallistuivat aktiivisesti sen viettoon. Juhlavuosi oli myös tieteellisesti merkittävä, sillä sen aikana löydettiin uusia poikkitieteellisiä lähestymistapoja Agricola-tutkimukseen. Tästä ovat osituksena vuoden aikana ilmestyneet 14 monografiaa ja kokoomateosta sekä yli puolensataa tieteellistä ja populaaria artikkelia. Juhlavuoden tieteellisestä annista mainittakoon Simo Heinisen Agricola-elämäkerta ja Kaisa Häkkisen johtaman kielitieteellisen projektin tulokset. Jälkimmäinen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia sekä suomen kielen historian että Suomen historian ja kulttuurihistorian tutkimukselle laajemminkin.

Toiminnan sisällöllisiä lähtökohtia

  • Kirkon uudistumis- ja uudistamiskysymykset 1500-luvun reformaation valossa. Reformaation 500-vuotismuiston juhlinta v. 2017 on konkreettinen kiintopiste, johon seurankin tulee suuntautua ja luoda yhteyksiä sekä Saksaan että muihin reformaation maihin.
  • Seuran tulee pyrkiä tukemaan Agricolan teoksista laaditun tietokannan hyväksikäyttöä suomen kielen historian tutkimuksessa. Agricola ei ehkä ollut varsinainen kielipoliitikko, mutta hänellä oli ilmeisen selvä kielipoliittinen linja kaksikielisessä maassa ja vieraskielisessä korkeakulttuurissa.
  • Seura määrittelee itsensä monitieteiseksi ja pyrkii edistämään Agricolan perinnön tieteidenvälistä tutkimusta. Agricolan monipuolista elämäntyötä voidaan yhdellä sanalla luonnehtia kulttuurityöksi. Hän toi Suomeen eurooppalaista kulttuuria ajankohtaisessa muodossa ja oli siten rakentamassa suomalaisen kulttuurin perusteita.
  • Agricola oli kansanvalistaja ja muutenkin valistusmies varsin uudenaikaisessa mielessä. Seura yrittää löytää Juhlavuoden hengessä Agricolan perinnöstä sellaista, joka voisi kiinnostaa suurta yleisöä sekä paikallisesti (Agricola-paikkakunnat) että valtakunnallisesti.

Seura on ottanut toiminta-ajatuksekseen hoitaa sille uskottua tehtävää kolmella eri taholla:

  1. Seura edistää ja tukee Mikael Agricolan elämäntyön esillä pitämistä kulttuurielämässä, koululaitoksessa ja mediassa.
  2. Seura kantaa kortensa kekoon, jotta Agricolaan kohdistuva moni- ja poikkitieteellinen tutkimus olisi mahdollista.
  3. Seura toimii osaltaan myös siten, että Agricolan elämäntyö kantaisi yhä edelleen hedelmää kirkollisessa elämässä. Tähän liittyen Seura on mukana lokakuussa 2016 alkaneen reformaation 500-vuotismerkkivuoden (1517 / 2017) valmistelussa ja vietossa.

Seura siis jatkaa osaltaan Agricolan elämäntyötä toimilla eri tahoilla suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös kansainvälisesti. Sinä voit kulkea mukana Agricolan jalanjäljissä osallistumalla Seuran toimintaan sen jäsenenä. Seura järjestää mm. monipuolisia tieteellisiä esitelmätilaisuuksia ja -seminaareja, matkoja Agricola- paikkakunnille sekä osallistuu kirjamessuille. Seuran välityksellä saat myös suorat yhteydet niihin eri tieteenaloja edustaviin tutkijoihin, jotka ovat perehtyneet Agricolaan ja hänen aikaansa. Seuran välityksellä saat tietoa kaikesta ajankohtaisesta Agricolaan liittyvästä.

Tervetuloa mukaan!