Mikael Agricola – illustrationstävling för högstadieelever (grundskoleklasser 7–9)

Mikael Agricola är känd som en finsk reformator och fader till det finska skriftspråket. Han levererade till tryck de första finska böckerna. Agricola kom med i topp tio i YLE TV1:s Stora finländare -publikomröstning. Agricolas dag firas varje år den 9 april. 

Mikael Agricola-föreningen arrangerar en illustrationstävling för högstadieelever. Uppgiften är att illustrera en 19-sidig berättelse om Agricolas arbete i Åbo på 1540-talet. Varje sida ska ha en bild. Berättelsens text finns på finska på föreningens webbplats och Facebook-sida.  

Bilden kan skapas antingen individuellt eller som grupp. Varje tävlande eller grupp får skicka in endast en bild. Du kan rita, pyssla, iscensätta och fotografera, eller använda dator för att skapa bilden. Användning av artificiell intelligens är tillåtet, men det måste nämnas i samband med inlämningen av bilden. Bilden får inte innehålla videor, animeringar, annan rörlig bild eller ljudeffekter, eftersom syftet är att publicera de vinnande tävlingsarbeten som en tryckt bok.  

Mikael Agricola-föreningen köper varje sidas vinnande bild för 50 euro. Dessutom köps en bild som omslagsbild för 100 euro. Föreningens styrelse fungerar som bedömningsjury. Tävlingsbidrag kan skickas in ända till 16 februari 2024. Resultaten tillkännages och boken publiceras på Agricolas dag den 9 april 2024.  

Om du vill delta i Agricola-illustrationstävlingen, gör enligt följande: 

  1. Läs igenom den berättelse som ska illustreras här (19 sidor) och välj den sida du vill illustrera.  
  2. Skapa en lämplig bild för den valda sidan genom att rita, pyssla eller annan teknik. Sök vid behov mer information om Agricola och hans tid, till exempel från Wikipedia.  
  3. Ta ett foto av din skapade bild om den inte redan finns i digital form.  
  4. Skicka bilden som en e-postbilaga till den adress: mikaelagricolakuvituskilpailu@gmail.com. Ange ämnet för epost-meddelandet som ”Illustrationstävling” och sidnumret för den sida du har skapat bilden till. Ange berättelsens sidnummer också i meddelandet, samt ditt namn, din skola, klass och kontaktuppgifter. Om bilden har skapats av en grupp, ange uppgifterna om alla medlemmar. Informera även om artificiell intelligens har använts vid bildskapandet.