Rahoittajat ja tukijat

– Alfred Kordelinin säätiö myönsi 26.10.2012 Mikael Agricola-seuralle 30 000 euron jatkoapurahan  Viipurin keskiaikaisen kaupunginkirkon eli myöhemmän tuomiokirkon arkeologisiin ja rakennushistoriallisiin tutkimuksiin, raunion restaurointisuunnitelmaan sekä hankkeen tieteelliseen ja yleistajuiseen julkaisuun.

– Alfred Kordelinin säätiö myönsi 6.11.2010 36 ooo euron jatkoapurahan  dosentti Jyrki Knuutilalle ja työryhmälle Viipurin keskiaikaisen kaupunginkirkon eli myöhemmän tuomiokirkon arkeologisten ja rakennusmittauksellisten tutkimusten suorittamiseen sekä kohteen saattamiseen sen kulttuurihistoriallista arvoa vastaavaan asemaan.

– Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistyrahasto myönsi vuosipäivänään 6.11.2009 Mikael Agricola -seuran Viipurin vanhan Tuomiokrkon raunioiden arkeologiseen tutkimus-, suojelu- ja kunnostushankkeen toteuttamiseen 15 000 euroa.

 

Viipurin entinen tuomiokirkko