Joulutervehdys

lauantaina 17. joulukuuta, 2011

Kuvaaja: Heikki Jääskeläinen 2009

 

Hyvät Mikael Agricolan ystävät!

Mikael Agricola -seura on edistänyt Mikael Agricolan ja hänen elämäntyönsä tunnettavuutta Suomessa toimintasuunnitelmansa kaikkien osa-alueiden mukaisesti. Seura on järjestänyt esitelmätilaisuuksia ja osallistunut erityisesti Turussa moniin eri tapahtumiin, jotka on järjestetty kaupungin toimiessa Euroopan toisena kulttuuripääkaupunkina. Seura on myös pitänyt esillä toimintaansa Turun kirjamessuilla.

Seuran puheenjohtaja Jyrki Knuutila ja varapuheenjohtaja Kaisa Häkkinen sekä seuran jäsenet Erkki Tuppurainen, Jorma Hannikainen ja Markus Hiekkanen ovat toimineet tiedeyhteisössä monin eri tavoin ja pitäneet esillä Mikael Agricolaan ja hänen aikaansa liittyvää poikkitieteellistä tutkimusta tekstijulkaisuin, artikkelein ja esitelmin. Kaisa Häkkinen on edelleen jatkanut myös Agricolan ja hänen aikaansa liittyvät poikkitieteellisen tutkimushankkeen valmistelua.

Seuran tieteelliseen toimintaan on myös kulunut Markus Hiekkasen ideoima, alkuun panema ja johtama projekti tutkia Viipurin vanhan tuomiokirkon, Mikael Agricolan todennäköisen hautapaikan, rauniot ja täten osaltaan varmistaa niiden säilyminen jälkipolville. Projekti on hyvässä vauhdissa ja sen avulla on saatu hyviä tuloksia, joiden analysointi on vielä kesken. Projektin monissa käytännön järjestelyissä Viipurissa ovat auttaneet arkeologi Aleksandr Saksa ja johtaja Raimo Kesonen Matka Hermeksestä.

Seuran pysyvä asiantuntija Ossi Tuusvuori on ideoinut ja myös käytännössä toteuttanut monia Seuran järjestämiä tapahtumia. Hän on ollut myös mukana Viipurin tuomiokirkkohankkeessa. Toinen erityisavustaja Juhani Holma on yhdessä Seuran hallituksen jäsenten Heikki Jääskeläisen ja Ossi Haaramäen kanssa suunnitellut sitä, miten Seura osallistuu Saksassa vuoden 2017 aikana  järjestettävään reformaation juhlavuoteen 2017 ja pitää siinä yhteydessä esillä Mikael Agricolan elämäntyötä ja sen merkitystä.

Syyskokouksessa 2011 Seuran hallitus muuttui siten, että arkkipiispan sihteeri Heikki Jääskeläinen halusi jäädä pois hallitustyöskentelystä. Tilalleen hän esitti arkkipiispan kanslian kansliasihteeri Risto Leppästä, joka hyväksyttiin hallitukseen. Seuran sihteeri vaihtuu myös vuoden 2012 alusta, sillä Anniina Lehtokari jää pois omasta pyynnöstään. Kiitämme Anniinaa erinomaisesta ja asioihin paneutuneesta työpanoksesta! Se on on ollut Seuralle erittäin tärkeä! Syyskokous valitsi uudeksi sihteeriksi FM Elina Maineksen. Toivotamme Elinan tervetulleeksi!

Vuonna 2012 Seura tulee jatkamaan samoilla toiminnan pääpainoaloilla monin eri tavoin. Seura jatkaa Viipurin tuomiokirkkohanketta ja reformaation juhlavuoden 2017 valmistelua. Seura tekee edelleen toukokuussa 17. – 20.5.2012 matkan Saksaan Lutherstadt Wittenbergiin ja muihin Luther-kaupunkeihin. Seuran yhteydessä toimivat eri alojen asiantuntijat pitävät myös vuoden 2012 aikana monia yleisöluentoja. Seuran kevät- ja syyskokoukset järjestetään entiseen tapaan huhti- ja syyskuussa Mikael Agricolan (9.4.) ja Mikaelin (30.9.) päivien tienoilla.

Kutsun Teidät kaikki sydämellisesti mukaan Mikael Agricola -seuran monipuoliseen toimintaan!

Lopuksi minulla on ilo Mikael Agricola -seuran puolesta kiittää kaikkia Seuran hallinnossa ja käytännön työssä toimineita erinomaisesta työpanoksesta vuonna 2011. Kiitän myös Seuran jäseniä sekä kaikkia yhteistyötahoja kuluneen vuoden yhteistyöstä.

Toivotan kaikille rauhallista jouluaikaa ja menestyksekästä uutta vuotta 2012!

Jyrki Knuutila

Mikael Agricola -seuran puheenjohtaja

 

Jätä vastaus